Hem

JL Kemi AB - ett svenskt FoU företag inom specialkemi, med fokus på utveckling och framtagning av kostnadseffektiva, luktfria,  miljövänliga, i naturen biologiskt nedbrytbara kemiska produkter, samtliga utan att innehålla några klassificerade farliga kemikalier (enligt ECHA/REACH bekämpningsmedelsregister)

En produktteknologi baserad på cellulosa från giftfritt växtavfall som anpassas till efterfrågad funktion och applikation.

Cellulosa - ett från växtavfall utvunnet material som modifieras för att anpassas till efterfrågad applikation. En modifierad cellulosa med ytterst goda egenskaper, och med stor potential att kunna ersätta ett större antal frekvent använda giftiga kemikalier i diverse olika produktapplikationer, idag förekommande i en rad konsumentprodukter.


Cellulosa från växtriket, i kombination med livsmedelsklassade kemikalier, utgör grund till absolut giftfria kemiska produkter med tillhörande applikationsområden, exempelvis - rengöring (hushåll, offentliga lokaler, industri och bilvård),  impregnering mot skadeangrepp resp. brandskydd.


JL Kemi AB har ingått ett nära samarbete med materialutvecklaren Mats Nilsson - Trulstech Innovation KB - för FoU av bolagets produkter.

En symbios, som visat sig vara ett mycket framgångsrikt koncept.

Nyheter

26

Maj 2021

JL Kemi lanserar ett giftfritt brandskydd


Efter lång utveckling lanserar nu JL Kemi en cellulosabaserad giftfri produkt för brandskydd. Produktnamnet är TT33 och kan bland annat användas för att impregnera rent trä för att ge brandhämmande egenskaper.


Filmklippet visar hur en bit läkt, tio mm tjock, som behandlats med TT33, brandtestas under drygt 5 minuter med en gasbrännare. "

3

Mars 2021

"Det är för bra miljömässigt för att kunna säga nej "

 (Vi kan inte låta bli att citera ansvarig för företagsstöd vid Region Örebro län)

 

JL Kemi AB mottar ett betryggande stöd från Region Örebro läns företagsstöd som möjliggör en fortsatt expansion och satsning för företaget i arbetet med att bygga upp en långsiktigt hållbar och lönsam verksamhet.

 

Genom olika stöd stöttar Region Örebro länets företagare så att de kan utveckla och expandera sina verksamheter. Målet är att stöden skall skapa en hållbar regional utveckling och tillväxt.


JL Kemi AB behöver utöka- och effektivisera produktionskapaciteten och har därför ansökt- och beviljats stödet för "Investeringar i byggnader och maskiner". 


Jimmy Lundström, grundare av JL Kemi AB, är mycket tacksam för stödet från Region Örebro län som har gjort denna satsning möjlig.

28

Okt


Bio-Eco® Tvättmedel TT-15

 

JL Kemi AB har glädjen att presentera Bio-Eco® Tvättmedel TT-15.


Detta är ett tvättmedel fritt från klassificerade farliga kemikalier, enligt ECHA/REACH pesticidregister, samt enligt Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister.


Läs mer här

9

Jul


Produktanvisningar

 

JL Kemi AB har nu tagit fram produktanvisningar för konsumentprodukterna. Instruktionerna beskriver kort olika användningsområden och hur man får bästa resultat på rengöringen inom till exempel hushåll, bilvård och mögeltvätt.

Instruktionerna finner ni under "Produkter".


Bio-Eco produkter innehåller inga klassificerade farliga kemikalier, de är luktfria, miljövänliga och biologiskt nedbrytbara. Skonsamma både för hud och natur!

30

Jun


Kemikalieinspektionen

 

JL Kemi AB's produkter finns hos Kemikalieinspektionen med A-nummer

663030-5. Produkterna och verksamheten är därmed registrerade..

06

Dec


Informationsbrev vecka 49

Varje dag sedan starten har vi med glädje noterat ett ökat marknadsintresse för bolagets tillverkade Bio-Eco® produkter av modifierad cellulosa. Produkter anpassade för diverse olika produktapplikationer.


Största intresset för Bio-Eco® produkter hittills gäller rengöring av alla tänkbara applikationer såväl inom industriell rengöring som inom hushåll.

TT-18 koncentrerad lösning har visat sig uppfylla de mest krävande rengöringar inom industrin. 

TT-18 koncentrat kan spädas 1 : 300 liter vatten vid användning av exempelvis HAKO städmaskiner i samband med kontorsstädning, samt 1 : 150 liter vid städning av hårt smutsade golvytor.


En betydande fördel med användning av Bio-Eco® TT-18 är att efter tvätt av golvyta bildas en tunn hinna av cellulosa som både är smutsavisande men framförallt reducerar risken av att halka på nytvättat golv. 


Bolaget har i dagarna etablerat kontakt med en stor marknad- och säljorganisation i Norden, vars affärsverksamhet avser professionella städmaskiner tillverkade i Europa.

 

Inom affärssegmentet för rengöringsprodukter avseende marina- respektive landfordon har vi etablerat marknad- och försäljningskontakter med skilda företag, verksamma i Norden.


TT-15 koncentrerad lösning har visat sig fungera ypperligt för maskintvätt av textilier. Utförda tester vid laboratorium avsett för tvättmedel uppvisar att endast 7 ml TT-15 krävs vid tvätt av 5-6 kg textilier.

För närvarande undersöker vi möjligheten av att tillsätta någon lämplig eterisk olja i syfte att skapa en god doft till den annars luktfria TT-15.

Hittills har order om drygt 3 MT gällande TT-15 mottagits för leverans till grossistbolag med tvätterier som kunder.


Ett annat affärssegment omfattar rengöring av olika material angripna av svartmögel, alger, svamp respektive röta.


"Bio-Eco® TT40" - är utvecklat för impregnering av naturligt fibrösa material för att motstå angrepp av svartmögel, alger, svamp, lav, röta.


Sammanfattningsvis har bolaget tillverkat ett antal skilda Bio-Eco® produkter. Var och en av dessa produkter är anpassad för en speciell applikation, varav ovan nämnda utgör en andel färdiga produkter för marknadsetablering.

 

Välkommen till att assistera med etablering av JL Kemi AB:s produkter.


Bästa hälsningar


Jimmy Lundström


20

Feb


Bio-Eco Bilvård

 

JL Kemi AB har utvecklat en serie bilvårdsprodukter baserat på modifierad cellulosa.

Bilvårdsprodukter för rengöring av lack och fälgar, samt eliminering av insektsfläckar respektive kåda på lackerad yta. 

Efter väl rengjord bil, rekommenderas ett lackskydd med Bio-Eco SP.


Bio-Eco Bilvårdsprodukter är alla giftfria, luktfria, miljövänliga, i naturen biologiskt nedbrytbara kemiska tillsatsämnen,  baserade på en hållbar råvara, cellulosa, som utvunnits ur växtavfall från skogen.

13

FEB

JL Kemi tecknar avtal om industrilokal


JL Kemi AB har tecknat avtal Q1/2020 om hyra av en större industrilokal i Karlskoga.

Lokalen skall i första hand användas till att tillverka varuprover, samt avseende en mindre produktion om 2 MT per arbetsdag.

Allt i syfte att möta marknadens efterfrågan på bolagets produkter.

Lokalerna håller nu på att iordningställas för laboratoriearbete, samt för en begränsad kemisk processtillverkning, inklusive kontor mm.

Lokalen planeras för aktuell investering av maskiner och processutrustning, vilka är under anskaffande. I dagsläget kan mindre batcher (2 MT) och prover tas fram.