Användningsområden

Användningsområden

Bio-Eco® TT produkterna har ett brett spektrum av användningsområden.

Idagsläget fokuserar vi på rengöring, bilvård och tvättmedel för textilier - men fler tillämpningar är under utveckling. JL Kemi AB erbjuder effektiva och miljöriktiga alternativ till de produkter som idag finns på marknaden! 

1


Bio-Eco Rengöring


Rengöringsprodukterna som JL Kemi AB tillverkar, baseras på modifierad cellulosa från växtriket, utan några klassificerade farliga kemikalier, med potential att kunna ersätta ett antal giftiga syntetiska rengöringsmedel, inklusive avfettningsmedel, tillverkade av fossila produkter. 


Bio-Eco® TT-rengöringsmedel har visat sig ta bort smuts som andra syntetiska rengöringsmedel inte klarat av. Efter användning av Bio-Eco® TT-rengöringsmedel kvarstår en tunn cellulosahinna, som ger ett fortsatt skydd och en fin lyster. Den med Bio-Eco® TT behandlade ytan blir  mycket lättare att hålla ren. Dessutom ger den kvarstående mycket tunna hinnan av cellulosa ett halkskydd på golv, ej oväsentligt i offentliga lokaler.


Bio-Eco® TT-rengöringsmedel lämpar sig att användas i samband med rengöring av hårt smutsade industrilokaler, exempelvis för att ta bort motorolja, smörjolja, smörjfett mm. 

Bio-Eco® TT är till för att användas av alla, vid all rengöring, såväl av offentliga utrymmen som privata.


Produktserie: TT-17 och TT-18

2


Bio-Eco Bilvårdsprodukter


Bio-Eco® TT erbjuder också en serie absolut giftfria bilvårdsprodukter.

Sortimentet omfattar produkter för rengöring av lack och fälgar, samt medel för att ta bort insektsrester, inklusive kåda, från lack och bilrutor.


För extra finish och skydd rekommenderas att efterbehandla med

Bio-Eco® TT-20 Ytskydd.


Bio-Eco® bilvårdsprodukter är alla fria från klassificerade farliga kemikalier. De är alla luktfria och miljövänliga, i naturen biologiskt nedbrytbara, samtliga  produkter är baserade på en hållbar råvara - cellulosa.

Bio-Eco® produkterna är dessutom hudvänliga. 


Produktserie: TT-17, TT-18 och TT-20

4

Bio-Eco Impregnering


Bio-Eco® TT erbjuder impregnering av naturligt fibrösa material, såväl för att motstå antändning vid kontakt med öppen låga, som för att motstå skadeangrepp via mögel, alger, lav, svamp, röta

Förutom att skydda den behandlade ytan, får den behandlade ytan också en fin lyster.  

Det är också lättare att hålla rent en yta som är behandlad med Bio-Eco® Exempel på naturfibermaterial som enkelt impregneras med Bio-Eco® TT är  trävirke (konstruktionsvirke, träpanel /råspont, fanér mm.), samt även papper, bomull, jute respektive hampa.


Produktserier:

TT-18 (rengöring)

TT-20 (Ytskydd)

TT-40 (impregnering mot svartmögel mm.)5

Bio-Eco Brandhämmare


Bio-Eco® brandhämmande TT-produkter är tillverkade av modifierad cellulosa och innehåller inte några klassificerade farliga kemikalier.  

Den behandlade ytan skyddas via ett brändhämmande ytskikt, vilket förhindrar antändning vid kontakt med öppen låga.


Exempel på produkter som kan skyddas med Bio-Eco® TT brandhämmande produkter är -

olika trävaror, papper, bomull, jute och hampa. 6

Bio-Eco® TT-40 Antimögel


Bio-Eco® TT-40 erbjuder en specialanpassad produkt med syfte att motverka angrepp av svartmögel, alger, lav, svamp respektive röta.


Exempel på naturfibermaterial som kan impregneras med Bio-Eco®TT-40 Antimögel är främst konstruktionsvirke och träpanel /råspont.


Bio-Eco® TT-40 Antimögel penetrerar trävirket lätt, snabbt och enkelt. 


Produkt- och spädningsanvisningar

3


Bio-Eco Tvätt


Bio-Eco® TT är ett effektivt och allsidigt tvättmedel, lämpat att använda i temperaturer på max +60°C eller helst +40°C samt lägre. 

Förutom att rengöra kläderna gör den modifierade cellulosan också att de blir mjuka och slitsarka. En stor fördel är också att produkterna är allergivänliga, parfymfria samt även reducerar förekomst av anaeroba bakterier vilka annars riskerar att skapa dåligt lukt. 

Läs mer i produktanvisningarna.


Produktserie:

TT-14 (vittvätt, saknar cellulosahinna)

TT-15 (kulörtvätt, med cellulosahinna)

Spädningstabell

Notera att detta är rekommendationer. Det kan räcka med ännu lägre koncentrationer, men ibland behövs högre för avsedd effekt. Är du osäker på effekten, prova på en liten avgränsad yta först.