Produkter

Cretsa

JL Kemi AB har utvecklat en rad nya kostnadseffektiva produkter, samtliga baserade på cellulosa som modifierats med hjälp av livsmedelsklassade tillsatsämnen, i godkända kvantiteter respektive koncentrationer avseende livsmedel. 

Produkterna innehåller inte några klassificerade giftiga/farliga kemikalier, enligt ECHA/REACH bekämpningsmedelsregister.


Produkterna marknadsförs under varumärket Cretsa.


Samtliga produkter är luktfria och i naturen biologiskt nedbrytbara. Råvarorna erhålls genom återvinning av skogsavfall. Med andra ord ett cirkulärt kretslopp !


Istället för att bränna upp skogsavfall, vilket till stor del görs idag, kan växtavfall användas ytterligare innan de slutigen bryts ned biologiskt. De kan därmed ersätta många petroleumbaserade produkter, och därigenom bidra till att minska utsläppen av växthusgaser i form av CO₂. 


Utvecklade och framtagna Cretsa-produkter har testats av såväl företag som privatpersoner, i samtliga fall med lyckat resultat. 


Cretsa produkterna passar perfekt som ett hållbart alternativ, speciellt då önskemål finns om att reducera användningen av fossila bränslen och därmed syntetiskt tillverkade produkter.


Översikt


Cretsa Tvättmedel


Tvättmedel lämpligt för textilier både inom industri och hushåll. Ger ett allergivänligt tvättresultat och tvättvattnet är snällt mot miljön!

Produktserier:

Cretsa Vittvätt

Cretsa Kulörtvätt


Cretsa Allrengöring


Ett allsidigt rengöringsmedel för daglig användning i hushållet, samt till biltvätt. Skonsamt både för naturen, huden och billacken.  

Rengör bilen både utvändigt och invändigt. Skonsam för alla ytor och för mijlön. Skummar inte vilket ökar verkningsgraden på behandlingen.

Cretsa Ren bil

Produktdemonstrationer

Rengöring

Lackskydd

Brandhämmare

Brandhämmare Tyg

Brandhämmare Trä

Fler produktdemonstrationer kommer på JL Kemi's Youtubekanal.