Produkter

JL Kemi AB

Modifierad Cellulosa

Bio-Eco

JL Kemi AB har utvecklat en rad nya miljövänliga produkter baserade på cellulosa.


Produkterna marknadsförs under varumärket Bio-Eco.


Samtliga produkter är kostnadseffektiva, giftfria, luktfria och i naturen biologiskt nedbrytbara. Råvarorna erhålls genom återvinning av skogsavfall.

Med andra ord ett slutet kretslopp!


Istället för att bränna upp produkterna som görs idag, kan de användas ytterligare en gång innan de slutigen bryts ned biologiskt. De kan därmed ersätta många petroleumbaserade produkter och bidra till att minska utsläppen av växthusgaser. 


Utvecklade och framtagna produkter har testats av såväl företag som privatpersoner, i samtliga fall med lyckat resultat. 


Bio-Eco® produkterna passar perfekt som ett hållbart alternativ, speciellt då önskemål finns om att reducera användningen av fossila bränslen och därmed syntetiskt tillverkade produkter.1


Bio-Eco Rengöring


JL Kemi AB:s tillverkade rengöringsprodukter, baserade på modifierad cellulosa från växtriket, - absolut giftfria -, har potential att kunna ersätta ett antal giftiga syntetiska rengöringsmedel, inklusive avfettningsmedel, tillverkade av fossila produkter. 


Bio-Eco® rengöringsmedel har visat sig ta bort smuts som andra syntetiska rengöringsmedel inte klarat av.

Efter användning av Bio-Eco® rengöringsmedel kvarstår en tunn cellulosahinna, som ger ett fortsatt ytskydd, samt ger en fin lyster.

Den med Bio-Eco® behandlade ytan blir  mycket lättare att hålla ren.


Bio-Eco® rengöringsmedel lämpar sig att användas i samband med rengöring av hårt smutsade industrilokaler, exempelvis för att ta bort motorolja, smörjolja, smörjfett mm.


Bio-Eco® är till för att användas av alla, vid all rengöring, såväl av offentliga utrymmen som privata dito.


Bio-Eco® erbjuder också rengöringsmedel framtagna för rengöring av glasrutor i eldstäder, vilket efter rengöring kvarlämnar ett transparent ytskikt av cellulosa som reducerar fortsatt pålagring av smuts och sot.2


Bio-Eco Bilvårdsprodukter


Bio-Eco® erbjuder också en serie absolut giftfria bilvårdsprodukter.

Sortimentet omfattar produkter för rengöring av lack och fälgar, samt medel för att ta bort insektsrester, inklusive kåda, från lack och bilrutor.


För extra finish och skydd rekommenderas att efterbehandla med

Bio-Eco® lackskydd.


Bio-Eco® bilvårdsprodukter är alla absolut giftfria, luktfria och miljövänliga, i naturen biologiskt nedbrytbara, samtliga  baserade på en hållbar råvara - cellulosa.


Bio-Eco® produkterna är dessutom hudvänliga. 

3


Bio-Eco Impregnering


Bio-Eco® erbjuder impregnering av naturligt fibrösa material, såväl för att motstå antändning vid kontakt med öppen låga, som för att motstå skadeangrepp via mögel, alger, lav, svamp, röta


Förutom att skydda den behandlade ytan, får den behandlade ytan också en fin lyster. 

Det är också lättare att hålla rent en yta som är behandlad med Bio-Eco®


Exempel på naturfibermaterial som enkelt impregneras med Bio-Eco® är  trävirke (konstruktionsvirke, träpanel /råspont, fanér mm.) samt även papper, bomull, jute respektive hampa.4


Bio-Eco Brandhämmare


Bio-Eco® brandhämmande produkter är tillverkade av modifierad cellulosa och är absolut giftfria. 

Den behandlade ytan skyddas via ett brändhämmande ytskikt, vilket förhindrar antändning vid kontakt med öppen låga.


Exempel på produkter som kan skyddas med Bio-Eco® brandhämmande produkter är olika trävaror, papper, bomull, jute och hampa. 
Produktdemonstrationer

Rengöring

Lackskydd

Brandhämmare

Obehandlad björk

Behandlad björk

Fler produktdemonstrationer kommer på JL Kemi's Youtubekanal.

Produktanvisningar

5


Bio-Eco Antimögel


Bio-Eco® erbjuder specialanpassade - absolut giftfria & luktfria - produkter med syfte att motverka angrepp av mögel, alger, lav, svamp och röta.


Exempel på naturfibermaterial som kan impregneras med Bio-Eco® Antimögel är främst konstruktionsvirke och träpanel /råspont.


Bio-Eco® Antimögel penetrerar trävirket lätt, snabbt och enkelt. 


Copyright © Alla rättigheter förbehållna JL Kemi AB