Om

Om oss

JL Kemi AB


JL Kemi AB besitter unik kompetens avseende cellulosa.

En modifierad carboxy cellulosa - Bio-Eco® - som kan anpassas till olika produktapplikationer. 

Ett urval av Bio-Eco® produkter omfattar rengöring (hushåll, offentliga lokaler, industri och bilvård), samt impregnering för att motstå antändning vid kontakt med öppen låga. Vidare har det utvecklats en produkt för att motstå skadeangrepp (mögel, alger, svamp, lav, röta)Ledord


Samtliga Bio-Eco® produkter tillverkade vid företaget i Karlskoga har ett väl tilltaget täckningsbidrag, vilket medför kostnadseffektivitet och konkurrenskraft.

Alla Bio-Eco® produkter innehåller inga klassificerade farliga kemikalier (ECHA/REACH), de är luktfria, miljövänliga, i naturen biologiskt nedbrytbara, allt till gagn för miljö och hälsa.

Expansion


JL Kemi AB befinner sig i en intensiv tillväxtfas med att utöka bolagets produktion från dagens 3MT per arbetsdag till det mångdubbla. Detta genom att i Europa bilda lokala mindre  produktionsanläggningar (ca 1,000 MT per år) nära råvarutillgång och affärsmarknad, i syfte att möta marknadsefterfrågan på Bio-Eco® produkter. 

Dessa respektive produktionsanläggningar dedikeras skilda recepturer för tillverkning av Bio-Eco® i utbyte mot en licensavgift i kombination med ett minoritetsägande (kontrollpost). 


Ovanstående behov kräver assistans med marknadsetablering av bolagets produkter, vilket därigenom ger tillgång till efterfrågat behov av statligt respektive privat riskvilligtkapital, utöver beviljade företagslån och finansiella stödmedel.


JL Kemi AB har redan en väl anpassad industrilokal för bolagets egen verksamhet i Karlskoga.


Kunder


JL Kemi AB:s produkter riktar sig främst till företag med behov av effektiva, men ofarliga klassificerade kemikalier (ECHA/REACH), avseende rengöringsmedel respektive impregneringsmedel.


Företag som producerar naturligt fibrösa material, som efterfrågar ofarliga kemikalier för impregnering i syfte att motstå brand respektive skadeangrepp (mögel, alger, svamp, röta) utgör en av flera av bolagets målgrupper. 


Den största och kanske viktigaste målgruppen för bolagets rengöringsprodukter, utgörs av grossister och återförsäljare med verksamhet inom konsument- resp. industriförnödenheter..

Assisterande bolag

Biomimetic Technology Ltd (affärsmarknad & juridisk kompetens)