Om

JL Kemi AB

Modifierad Cellulosa

Om oss

JL Kemi AB


JL Kemi AB besitter unik kompetens avseende cellulosa.

En cellulosa - Bio-Eco® - som kan anpassas till olika produktapplikationer. 

Ett urval av Bio-Eco® produkter omfattar rengöring (hushåll, offentliga lokaler, industri och bilvård) samt impregnering för att motstå antändning vid kontakt med öppen låga, samt för att motstå skadeangrepp (mögel, alger, svamp, röta)Ledord


Samtliga Bio-Eco® produkter tillverkade vid företaget i Karlskoga har ett väl tilltaget täckningsbidrag, vilket medför kostnadseffektivitet och konkurrenskraft.

Alla Bio-Eco® produkter är absolut giftfria, luktfria, miljövänliga, i naturen biologiskt nedbrytbara, allt till gagn för miljö och hälsa.

Expansion


JL Kemi AB befinner sig i en intensiv tillväxtfas med att utöka bolagets produktion för att möta marknadsefterfrågan på bolagets Bio-Eco® produkter. 


Pga ovanstående behov krävs assistans med etablering av bolagets produkter på respektive affärsmarknad, vilket på bästa sätt ger tillgång till efterfrågat behov av kapital, utöver beviljade företagslån och finansiella stödmedel, för en utökad processutrustning.


En passande industrilokal för bolagets verksamhet finns redan i Karlskoga.

Arbetet har påbörjats med att utöka den dagliga produktionskapaciteten från dagens 2 MT till det dubbla.


Kunder


JL Kemi AB:s produkter riktar sig främst till företag med behov av giftfria och effektiva rengöringsmedel.


Även företag som producerar naturligt fibrösa material vilkas produkter efterfrågar giftfri impregnering för att motstå brand respektive skadeangrepp (mögel, alger, svamp, röta) 


En viktig målgrupp för bolagets rengöringsprodukter utgör grossister och återförsäljare med verksamhet inom konsument- resp. industriförnödenheter..

Assisterande bolag

Trulstech Group Intnl (Kemi FoU -spec. giftfritt)


Biomimetic Technology Ltd (Affärsmarknad) 


Copyright © Alla rättigheter förbehållna JL Kemi AB